Климат, разположение и природни дадености на Кения

Страната Кения се слави с чудна природа и богат животински и растителен свят. Тя има чудесно развит отрасъл Туризъм, стабилност и предлага изключителни възможности за приключения.

За посетителите на Кения с огромното доза разнообразие и куп атрактивната дестинации, както и предложения за сафари, страната ще остави незабравими спомени у всеки.

Разположена в източната част на Африка, Кения се разполага на брега на Индийски океан и се простира на територия от 582 650 кв.км.. Тук температурите са уникални, защото страната е разделена от самия екватор, който преминава през средата й и я разполовява на две части. На север граничи с Етиопия, към изток се намира Сомалия, Индийския океан е на югоизток, а на юг Танзания, в западната част се разполага Уганда и северозапад Судан. Крайбрежната ивица на Кения е тясна, а брега скалист. Има слаби разклонения в краищата, а по централните части са по-силно озеземи, най-вече в Източноафриканска зона. В тази зона се намира гребена Грегори, а там са солените езера Магади, Рудолф, Баринго.

В по-голямата част на Кения има платовиден или планински релеф. В тази част е връх Монт Кения, който е най-висок и достига до 5199 м. надморско равнище. По върховете на билата му има вечно снежна покривка, а те се открояват от далеч на фона на цялата слънчева синева и савани.

В цяла Кения преобладава субекваториален климат, който е влажен. В по-вътрешната част се наблюдават и променливи условия в климата. Липсват горещини, което прави поносимо времето и подходящо за туризъм.

Речната мрежа в Кения е слабо развита. Сред водещите реки са Галана и Тана. Източната част от езеро Виктория е част от държавата. Тук се намират гори и савани, както и полупустини в североизточната част. По склоновете от планините има вечнозелени гори.

Природата в Кения е най-голямо богатство на страната, а това обяснява и интереса на посетителите й, в цяла Африка. Южната зона от страната е вечно зелена и тучна. Животинския свят е изключително разнообразен.